Technická specifikace prostor

1. Popis budovy

 

Podnikatelský box hala Ač XX:

 • Rozměry: délka 22,80 m x šířka 12,50 m
 • Celková výška boxu po atiku: 8,70 m
 • Světlá výška 1. NP část sklad :>6,40 m po nosník,>7,45 m po trapézový plech
 • Světlá výška 2. NP - kanceláře: >3,30 m po trapézový plech
 • Celková plocha oken a vstupních dveří: 35 m2
 • Celková plocha světlíků 2ks 3,00 x 2,00 m: 12 m2
 • Počet úrovňových vjezdů (pouze vrata): 1 ks
 • Únosnost podlah v 1. NP: 50 kN/m2

Podnikatelský box hala B č XX:

 • Rozměry: délka 24,80 m x šířka 12,50 m
 • Celková výška boxu po atiku: 8,70 m
 • Světlá výška 1. NP část sklad : >6,25 m po nosník, >7,50 m po trapézový plech
 • Světlá výška 2. NP - kanceláře: >3,30 m po trapézový plech
 • Celková plocha oken a vstupních dveří: 35 m2
 • Celková plocha světlíků 2ks 3,00 x 2,00 m: 12 m2
 • Počet úrovňových vjezdů (pouze vrata): 1 ks
 • Únosnost podlah v 1. NP: 50 kN/m2

 

2. Konstrukce

 

2.1. Základy

 • Betonové piloty, hlavy pilot s monolitickými kalichy
 • V souladu s lokálními základovými poměry

2.2. Železobetonový skelet

 • Železobetonový montovaný skelet, sloupy čtvercového půdorysu 400x400 mm v modulovém systému
 • Železobetonové vazníky průřezu “T” v podélném směru boxu

2.3. Střecha

 • Sklon střešních rovin(spád2,0 %), střecha s extenzivní zelení
 • Trapézové plechy položené na vaznících, orientace vlny kolmo na spád střechy.
 • Tepelná izolace 2x30 mm ISOVER S + desky z pěnového polystyrenu o tl. 200 mm, celkem 260 mm tepelné izolace

2.4. Obvodový plášť

 • Fasáda – kompletizované stěnové panely s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 200 mm, U = 0,20 W/m2K,barva interiér bílá RAL 9002, exteriér RAL 7016
 • Systémový, hliníkový fasádní systém AluRON barva RAL 7016, zasklení čirým izolačním trojsklem

2.5. Podlaha

 • Sklad a showroom - betonová podlahová deska s vyztužením (drátkobeton) a podlahovým topením tloušťky nosné vrstvy cca 200 mm, únosnost 50 kN/m2, řezané dilatační spáry v modulu max 6 x 6 m. Dilatační spáry budou vytmeleny, beton vyhlazen se vsypem.
 • Podlaha 2.np litý cementový potěr s podlahovým topením

2.6. Stěny

 • Dělicí stěny mezi boxy- sádrokartonová příčka opláštěná oboustranně dvojitě SDK deskami tl.2x12,5 mm, na ocelové k-ci z profilů R-CW 150 mm. V konstrukci bude vložená zvuková izolace z minerální plsti 15kg/m3/ tl.100 mm. Příčka v celkové tl.200 mm, požární odolnost EI 30 DP1
 • Příčky mezi showroomem a vjezdem + zázemím - sádrokartonová příčka opláštěná oboustranně dvojitě SDK deskami tl.2x12,5 mm, na ocelové k-ci z profilů R-CW 100 mm. V konstrukci bude vložená zvuková izolace z minerální plsti 15kg/m3/ tl.100 mm. Příčka v celkové tl.150 mm.
 • Ostatní příčky budou také sádrokartonové opláštěná jednoduše nebo dvojitě SDK deskami 12,5 mm na ocelové k-cis vloženou minerální plstí.
 • Vše v barvě bílé – otěru odolná malba

2.7. Strop

 • kancelářský  prostor a showroom – bez podhledů, přiznaná vlna TR plechu nebo betonový strop z panelů SPIROLL - v 1.np
 • Sanitární zařízení a šatny – zavěšený minerální podhled, desky 600 x 600 mm v provedení s polozapuštěnou hranou, vše v barvě bílá

 

 

3. Interiér

 

3.1. Skladový prostor

 • Průmyslová betonová podlaha, únosnost 50 kN/m2

3.2. Požární a elektro systém

 • Hydranty, rozvaděče a podobně – budou zabudované do svislých k-cí.  

3.3. Toalety

 • Podlaha – keramická dlažba 600x600mm, včetně soklíku, standard tmavě šedá
 • Stěny – keramický obklad 300x600 mm světlý
 • Stěny za umyvadly – keramický obklad 300x600mm světlý do výše1,5 m
 • Zrcadlo600 x800 mm nad umyvadlem.
 • Strop zavěšený minerální podhled, desky 600 x 600 mm v provedení s polozapuštěnou hranou, odstín bílá
 • Stropní světla a vyústky vzduchotechniky zapuštěné v podhledu nebo na povrchu.
 • Radiátory (otopná tělesa) nejsou instalována – je podlahové topení

 

 

4. Průmyslové vybavení

 

4.1. Sekční průmyslová vrata

Sekční vrata ze sendvičových tepelně izolačních lamel/panelů s vloženými dveřmi 800x2100 mm, včetně galvanizovaného rámu, oboustranné barevné provedení, barva do interiéru bílá RAL 9002, barva do exteriéru RAL 7016. Podstropní vedení, žárově galvanizováno.
Rozměry: vjezd (světlý rozměr) 3,5x3,20 m

 

 

5. Technické vybavení

 

5.1. Topení

 • Topení je teplovodní
 • Zdroj tepla závěsný plynový kotel se zásobníkovým ohřívačem TUV, odvod spalin kouřovodem na střechu
 • Otopná plocha je tvořena podlahovým vytápěním v administrativní části prostoru skladu
 • Výpočtová teplota v interiéru kanceláře +20°C, sklad +15°C

 

5.2. Vzduchotechnika

Je navrženo podtlakové větrání ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, úklidové komory apod.). Množství větracího vzduchu:

 • šatna    10 x/hod
 • WC    50 m3/h
 • Pisoár    25 m3/h
 • Umyvadlo    30 m3/h
 • Sprcha    150 m3/h

Větrání hal - skladů

 • Zajištění přívodu čerstvého upraveného vzduchu do hal - skladů, udržování teploty větracího vzduchu v zimním období  t = +15°C v halách
 • Zimní ohřev přiváděného vzduchu do hal je uvažován v úrovni eliminace tepelných ztrát větráním
 • Množství vzduchu pro halu - sklad 1x/hod (sníženo na 0,5x/hod při venkovních teplotách nižších než 0°C)

Větrání hal - skladů

 • Rovnotlaké větrání prostorů hal - skladů budou zajišťovat větrací jednotky ve vnitřním podstropním provedení pracující s čerstvým vzduchem, které zajišťují filtraci čerstvého vzduchu (EU7), rekuperaci vzduchu pomocí deskového rekuperátoru s účinnosí min 80%, a ohřev pomocí elektrického ohřívače.
 • Distribuce vzduchu bude realizována pomocí potrubních rozvodů a koncových elementů – výustí do velkých výšek.

Větrání sociálních zařízení

 • Podtlakové větrání bude zajištěno ventilátory v potrubním provedení s potrubními rozvody a koncovými elementy – talířovými ventily.

Chlazení kanceláří a showroomů

 • Chlazení kanceláří a showroomů bude klimatizačními jednotkami Multisplit pracujícími s cirkulačním vzduchem. Provedení vnitřních jednotek je uvažováno jako nástěnné. Kondenzační jednotky budou umístěny na střeše objektu.

 

5.3. Požární bezpečnost

 • Požárně-bezpečnostní zařízení: v souladu s požárně-bezpečnostním řešením budovy, podle místních standardů a požárních předpisů. Každý box je oddělen požárnědělící k-cí a je řešen jako jeden požární úsek
 • V prostoru skladu je hydrant
 • Objekt je vybaven nouzovým osvětlením a přenosnými hasícími přístroji
 • Sprinklery nejsou instalovány

 

5.4. Elektrické instalace / rozvody

 • Elektro přívod (silnoproud) – 14,2 kW pro 1 box v hale A, 19,2 kW pro 1 box v hale B (při uvažování současnosti elektrické energie-soudobý příkon).
 • Hlavní rozvaděč (silnoproud) umístěn v prostoru skladu.
 • Osvětlení v prostoru skladu 300 lux, zavěšená svítidla pod stropem (LED).
 • Osvětlení v prostorech kanceláří 500 lux, nouzové osvětlení.
 • Osvětlení sociálních zařízení 200lux a ostatních obslužných místnostech 100 lux – osvětlovací tělesa zabudovaná v zavěšeném podhledu, podstropní nebo nástěnná LED
 • Specifikace svítidel – viz kniha svítidel (výsledná podoba svítidla se může lišit v závislosti na výrobním sortimentu vybraného dodavatele svítidel)
 • Datové rozvody (telefonní / datové linky) jsou vedené z hlavního datového rozvaděče kabely 1Gb/s kategorie 6. Připojení na operátory se předpokládá (není součástí standardu) pomocí antény WIFI umístěné na stožáru na střeše.
 • 1 datová dvojzásuvka na 10 m2 kancelářské plochy, zabudovaná v soklu pod okny a příprava pro podlahovou krabici
 • 1 pár zásuvek 230V na 10 m2 kancelářské plochy, tzn. cca 1 osoba/ 2 silové zásuvky, v soklu pod okny a příprava pro podlahovou krabici
 • CCTV (kamerový systém) – budou instalovány 2 kamery s rozlišením 2MPx, full HD doplněné o IR přísvit cca 25m. Součástí dodávky bude záznamové zařízení s dobou zálohy cca 5 dní vybavený HDD disky SATA III.
 • PZTS (poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace) - rozvody vychází z ústředny PZTS, která je umístěna v 1.NP. V objektu bude realizována prostorová ochrana pomocí pohybových čidel, plášťová ochrana bude pouze na vstupních dveřích a vrat a to osazením magnetických kontaktů. Požární ochrana bude řešena samostatnou EPS.